Stávající systém příspěvků na péči je nevyhovující. Nejvyšší, čtvrtý stupeň vystačí maximálně na 5 hodin pomoci denně. Někteří lidé s postižením ji ale potřebují mnohem více. Proto navrhujeme zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči. Aby každý mohl využívat tolik péče, kolik opravdu potřebuje!

Více o pátém stupni

Aktuality