Dosáhli jsem zvýšení příspěvku na péči!

9. února 2024 | Aktualita
Od 1. července dojde k navýšení II., III. a IV. stupně příspěvku na péči! Kromě plánovaného inflačního navýšení se nám jako samostatný prvek podařilo s ministrem Marian Jurečka vyjednat i výraznější navýšení příspěvku na péči pro lidi s postižením ve IV. stupni závislosti, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí.

Od 1. července bude nejvyšší, čtvrtý, stupeň činit 27 000 Kč. Celkem se jedná o více než 30 000 lidí. Toto navýšení bude platit až do přijetí systémové změny, která v budoucnu přinese lidem s největší potřebou asistence podporu v individualizovaném rozsahu. Příprava této změny je na úplném začátku, ambicí MPSV je stihnout její schválení do konce tohoto volebního období.

Po schválení dotačního programu, který například jenom u nás v Asistenci pomáhá 26 lidem s postižením pokrýt úhrady přesahující 80 hodin asistence měsíčně je tu další významný krok a otevřená cesta k přijetí potřebných systémových změn. Máme velkou radost z toho, že naše společné úsilí posledních let dostává hmatatelnou podobu. A zároveň věříme, že to hlavní nás ještě čeká a stihne se přijmout tak, aby umožnilo co nejdříve svobodně žít dalším lidem, kteří k tomu zatím nemají přístup. Inspirací jsou nám například systémy ve Švédsku a Slovinsku.

Tagy: Aktualita
Sdílej: