Co je pátý stupeň?

25. listopadu 2021 | Aktualita
Jsme přesvědčeni o tom, že všichni lidé s postižením by měli mít možnost využívat podporu druhých osob v takovém rozsahu, aby mohli svobodně žít.

Současný čtyřstupňový systém příspěvku na péči však toto neumožňuje. Zejména lidem s těžším postižením příspěvek na péči ani zdaleka nepokrývá takový rozsah péče, jaký ke svobodnému a samostatnému životu potřebují. Stávající systém těmto lidem nabízí prakticky jediné řešení, a tím je odchod do velkokapacitních pobytových zařízení.

Tagy: Aktualita
Sdílej:
Jsme přesvědčeni o tom, že všichni lidé s postižením by měli mít možnost využívat podporu druhých osob v takovém rozsahu, aby mohli svobodně žít.

To jsme se rozhodli změnit.

Navrhujeme zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči. Jeho výše by se odvíjela od reálných potřeb každého člověka s postižením. Abychom ukázali, jaký dopad má dostupnost péče na reálné lidi, rozhodli jsme se spustit tento unikátní pilotní projekt. Po dobu jednoho roku (od ledna do prosince 2022) budeme pěti klientům Asistence poskytovat tolik osobní asistence, kolik budou potřebovat, bez ohledu na jejich finanční možnosti. Budeme zároveň sledovat, jak to ovlivní jejich životy. Získáme tak skutečná data, která nám poslouží k prosazování systémové změny ve prospěch všech lidí s tělesným postižením. Pomozte nám s tím.

Podpořte finančně projekt Asistence, o.p.s. Pátý stupeň!