Pět argumentů pro Pátý stupeň

25. listopadu 2021 | Aktualita
Smyslem příspěvku na péči je poskytnout lidem s tělesným postižením finanční příspěvek, ze kterého by hradili náklady na péči. V současnosti je příspěvek poskytován ve čtyřech stupních – v nejvyšším, čtvrtém stupni činí 19 200 Kč. Při současných cenách hodiny osobní asistence vystačí tento příspěvek na necelých 6 hodin pomoci denně.

Tisíce lidí v ČR však potřebují pomoc druhého člověka ve větším rozsahu. Proto usilujeme o zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči a předkládáme 5 zásadních argumentů pro tuto změnu:

  • Pátý stupeň umožní plnohodnotně žít a rozhodovat o kvalitě vlastního života 10 000 lidem s postižením, kteří potřebují pomoc více než 6 hodin denně.
  • Lidé s postižením nebudou nuceni z ekonomických důvodů odcházet do pobytových zařízení sociálních služeb.
  • Pátý stupeň přinese lidem s postižením větší nezávislost a soběstačnost. Umožní jim žít doma a aktivně se účastnit společenského života.
  • Pátý stupeň sníží finanční i fyzickou zátěž blízkých lidí s postižením, v současnosti po 365 dní v roce často jediných pečujících bez šance na odpočinek.
  • Rozšíření škály o pátý stupeň lze realizovat rychle a s přijatelnými náklady. Jeho zavedení v dlouhodobém horizontu sníží potřebu budovat další kapacity pobytových sociálních služeb. Uvolněnou kapacitu bude možné využít jinak, případně ji zcela rozpustit.
Tagy: Aktualita
Sdílej: