Stát nově hradí lidem s postižením až 12 hodin denně!!!

26. června 2023 | Aktualita
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka plní slib, který nám dal minulý týden na tiskové konferenci a vyhlašuje mimořádné dotační řízení pro sociální služby pro rok 2023 na osobní asistenci pro lidi, kteří využívají více než 80 hodin této služby měsíčně.

Odkaz na dotační titul: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhlaseni-mimoradneho-dotacni-rizeni-pro-socialni-sluzby-pro-rok-2023

Lidem s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, bude nově tyto hodiny stát proplácet prostřednictvím speciálního dotačního řízení. O tyto dotace budou žádat poskytovatelé osobní asistence a svým klientům pak budou poskytovat hodiny osobní asistence nad 80 hodin za měsíc za symbolickou 1 korunu za hodinu. Maximální množství hodin osobní asistence bude u jednotlivce limitováno 372 hodinami za měsíc. Dostupnost osobní asistence tak bude limitována již jen aktuálními kapacitami jednotlivých poskytovatelů. Zároveň je nutné, aby poskytovatelé o tyto dotace zažádali.

S MPSV průběžně jednáme i o tématu nedostatečných kapacit a představitelé ministerstva hodlají postupně řešit i tento problém.

Tagy: Aktualita
Sdílej:

Tento dotační titul je prvním hmatatelným výsledkem naší kampaně Pátý stupeň a zároveň prvním náznakem individualizovaného systému příspěvku na péči v České republice a my děkujeme všem, kdo nás na cestě k němu podpořili a podporují. Zejména pak 12 654 lidem podepsaným pod peticí www.patystupen.cz

Ministr Jurečka se také zavázal intenzivně věnovat výši příspěvků na péči a 1.1. 2025 spustit reformovaný systém, ve kterém bude již obsažena individualizovaná míra asistence. Máme z toho ohromnou radost, cíl je blízko nás!